Aan de slag met MKS? Wij komen je graag helpen!

MKS visitatie

Aan de slag met MKS? Wij komen je graag helpen!

Ieder kind heeft recht op de beste medische zorg. In de eigen omgeving is dat zorg die past bij de wensen en het leven van kind en gezin. Anno 2022 organiseren we die zorg standaard volgens de MKS-werkwijze: de Medische Kindzorg Samenwerking. Steeds meer zorgorganisaties gaan er nu concreet mee aan de slag. Maar: invoering van MKS kan lastig zijn. Daarom bieden wij jouw organisatie de mogelijkheid van een gratis visitatie. Wij komen langs, kijken in hoeverre je als team al werkt met MKS en geven advies op maat.

Lijkt je dat wat? Geef je dan nu op! We hebben ruimte voor 30 visitaties, dus wees er snel bij!

Waarom aan de slag met MKS?

MKS (Medische Kindzorg Samenwerking) staat voor optimale kindzorg in de eigen omgeving. Zorg- en andere professionals in en buiten het ziekenhuis werken samen en geven kind en gezin zorg die het beste bij ze past.

De MKS-werkwijze is anno 2022 de standaard. De werkwijze is gebaseerd op de kwaliteitsstandaarden die zijn vastgesteld door alle betrokken partijen, zoals de kwaliteitsstandaard ‘Zorg aan het zieke kind in de eigen omgeving’. Verzekeraars nemen MKS op in hun inkoopvoorwaarden. Meer weten? Ga naar www.integralekindzorgmetmks.nl.

Wat levert een visitatie mij op?

Invoering van MKS kan lastig zijn. Met een visitatie krijg je als team hulp op maat. Na de visitatie weet je waar je staat en hoe je MKS verder in je organisatie kunt invoeren. Je ontdekt op welke onderdelen je al volgens de MKS-werkwijze werkt. Of je ziet hoe je kleine of vervolgstappen kunt zetten.

Hoe ziet een visitatie eruit?

De visitatie vindt plaats op 1 dag en duurt 6 uur. Op die dag onderzoeken de visitator en de ervaringsdeskundige van Kind & Ziekenhuis met het team hoe het proces nu verloopt. Vooraf hou je als team een zelfevaluatie (1 teamgesprek). In de aanloop naar de visitatie sturen we daarvoor een paar documenten en spreken we af wie we op de dag zelf wanneer spreken. Na de visitatie ontvang je een adviesrapport.

Hoe geef ik mij op voor een visitatie?

Aarzel niet en stuur een mail naar academy@kindenziekenhuis.nl, onder vermelding van ‘visitatie MKS’. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het weten in je mail!

Kind & Ziekenhuis coördineert het MKS-project mede namens de samenwerkende MKS-partijen: BINKZ, het Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg, Kinderverpleegkunde.nl, de NVK en V&VN Kinderverpleegkunde.