Ouder-Kind educatie zorgprofessionals

Ouder-Kind educatie voor zorgprofessionals

ouder-kind-educatie

Onderwijsmodule voor zorgprofessionals

Verpleegkundigen die Ouder-Kind educatie in hun takenpakket hebben moeten ouders en jongeren leren hoe zij thuis zelf bepaalde verpleegkundige handelingen kunnen uitvoeren. Om deze vaardigheden zo effectief mogelijk te kunnen overbrengen is de onderwijsmodule ‘Naast elkaar’ ontwikkeld.

Het geven van educatie aan ouders en kinderen vraagt specifieke competenties van een (kinder)verpleegkundige. De onderwijsmodule ‘Naast elkaar’ is bedoeld voor verpleegkundigen die over vakkennis beschikken en deze vakkennis effectief willen overbrengen op ouders en jongeren. Er komen 4 thema’s aan de orde: gezondheidsvaardigheden, zelfmanagement, motiverende gesprekstechnieken en toetsen aan bed.

De onderwijsmodule heeft een train-de-trainer aanpak. In de onderwijsmodule wordt (naast de hierboven genoemde onderwerpen) dan ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de vaardigheden die de deelnemers moeten hebben voor het trainen van collega’s in hun eigen ziekenhuizen. Op moment zijn er geen trainingen beschikbaar.

Ouder-Kind educatie zorgprofessionals
Ouder-Kind educatie zorgprofessional

Juridisch kader

De wetgeving laat toe dat ouders en jongeren medische handelingen uitvoeren, maar regelt dit verder niet. Hierdoor kan er onduidelijkheid ontstaan omtrent deze zogenaamde informele zorgverlening. Dit juridisch kader is ontwikkeld om deze onduidelijkheden zoveel mogelijk weg te nemen en artsen, verpleegkundigen, ouders en tieners helderheid te geven met betrekking tot ieders verantwoordelijkheid bij het verlenen van informele zorg.

Leeromgeving ouders en instructiefolders ouders

De online leeromgeving voor ouders is bedoeld als aanvulling op de praktische instructie die een ouder van een zorgprofessional ontvangt. In de leeromgeving wordt de ouder stap voor stap meegenomen in de handeling. Daarnaast zijn er voor alle handelingen ter ondersteuning ook instructiefolders in opgenomen, zodat ouders de informatie ook kunnen nalezen. De online leeromgeving maakt voor de ouder een certificaat aan voor een handeling (m.u.v. pijnmedicatie) als hij of zij deze heeft voltooid. De verpleegkundige kan deze ondertekenen als hij of zij de ouder na praktische toetsing bekwaam vindt.
Als zorgprofessional kun je uit de onderstaande lijst rechtstreeks een instructiefolder selecteren en raadplegen of downloaden voor verder gebruik.

filed under: