Fase 2: Hulpbehoeftescan kind & gezin

Hulpbehoeftescan kind & gezin

Wat is Hulpbehoeftescan kind & gezin?

Het kind mag naar huis en heeft in eigen omgeving nog zorg nodig. Om in kaart te brengen wat er nodig is voor de vervolg zorg en ondersteuning in de eigen omgeving van kind en gezin, wordt, voordat het kind het ziekenhuis gaat verlaten, een Zgn. hulpbehoefte scan afgenomen. Over de 4 kinderleefdomeinen (medisch, ontwikkeling, sociaal en veiligheid) wordt geïnventariseerd wat de behoeften zijn van het kind, maar ook van de ouders en eventuele andere kinderen binnen het gezin. Deze hulpbehoefte scan die wordt afgenomen in het ziekenhuis, door de kinderverpleegkundige (al dan niet in samenwerking met de transferverpleegkundige) dient als basis voor het integrale zorgplan.

Direct naar de andere fasen:

MKS fase 1 t/m 4
Wat is MKS

Direct naar de hulpbehoeftescan

Er zijn vragenlijsten ontwikkeld en gebruikt in de MKS proeftuinen om de hulpbehoefte bij kind & gezin in beeld te brengen.

Hoe werkt de hulpbehoeftescan?

De Hulpbehoeftescan kind & gezin wordt ingevuld door het kind en de ouders/verzorgers, de kinderverpleegkundige van het ziekenhuis én de kinderverpleegkundige van de organisatie die de verpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis gaat verlenen. Met de Hulpbehoeftescan worden de behoeften van het kind en het gezin voor de 4 kinderleefdomeinen geïnventariseerd:

1) Medisch 2) Ontwikkeling 3) Sociaal 4) Veiligheid

 

 

 

 

 

Extra handige tools

De GIZ-methodiek
De GIZ (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften) is een erkende methodiek waarmee je snel de sterke kanten en ontwikkel- en zorgbehoeften van een kind of gezin in kaart kan brengen. Ga hier naar de website van de GIZ methodiek.

De kindtool positieve gezondheid
Een tool te gebruiken bij het in beeld brengen van de gezondheid van een kind. Ga hier naar de tool.

Hulpbehoeftescan digitaal

In de MKS proeftuin heeft Nij Smellinghe de hulpbehoeftescan getest. Nadat de papieren versie een goed handvat was om met kind & gezin de hulpbehoefte in beeld te brengen hebben ze besloten om de vragenlijst te digitaliseren in HIX. Hiermee sluit de vragenlijst op werkvloer goed aan op de anamnese die ook in dit digitale systeem staat. En kan het in de toekomst aansluiten op het patiëntendossier (mijnnijsmellinghe) van het ziekenhuis.

Het Nij Smellinghe wil graag de opgedane kennis delen met andere. Ben je geïnteresseerd in de hulpbehoeftescan in HIX, mail dan met Herma de Haan. E-mail: he.haan@nijsmellinghe.nl

filed under: