Ouder-Kind educatie ouders

Ouder-Kind educatie voor ouders

ouder-kind-educatie

Leer zelf verpleegkundige zorg geven aan je kind

Als je kind elke dag geprikt moet worden, wil je als ouder dat graag zelf leren zodat je thuis minder afhankelijk bent van anderen. Hoe mooi is het dan dat je als ouder in het ziekenhuis kunt leren prikken en vol vertrouwen naar huis kunt gaan met een gevoel van: OKE, ik kan dit!

Als je als ouder zelf (verpleegkundige) zorg aan je kind kan en wil geven, moet je de mogelijkheid krijgen dit te leren. Daarom is er door OKE een digitale leeromgeving ontwikkeld, waarin je als ouder stapsgewijs wordt meegenomen in de verschillende stappen van de handeling(en).

OKE ouders
Ouder-Kind educatie ouders

Instructies voor verpleegtechnische handelingen

Voor de hieronder genoemde handelingen is instructiemateriaal ontwikkeld. Het leren wordt ondersteund met video- en/of beeldmateriaal en met interactieve vragen en antwoorden. De leermodule is bedoeld als aanvulling op de praktische instructie die in het ziekenhuis/zorginstelling wordt gegeven. Ook is een instructie voor de handeling opgenomen. De instructie voor “Inhalatiemedicatie bij astma” en “Het verzorgen van een tracheacanule” zijn respectievelijk verzorgd door het LAN (Long Alliantie Nederland) en door het CTB (Centra van Thuis Beademing).

Onderhuids injecteren

Met pijnstilling naar huis

Verzorgen van een darmstoma

Darmspoelen met een spoelkatheter of spoelsysteem

Verzorgen van een sonde en toedienen van vloeibare voeding en medicatie

Het geven van een vingerprik

Eenmalig kathetiseren

Inhalatiemedicatie bij astma

Het verzorgen van een tracheacanule

Zo kom je bij de leeromgeving

Wat moet je doen om bij de leeromgeving te komen? Klik op onderstaande button “Naar de leeromgeving”. Deze brengt je naar het portaal van Kind & Ziekenhuis waar de OKE leeromgeving staat. Registreer je (als het de eerste keer is) of meld je aan. Kies de handeling(en) die je wil gaan leren. Het programma geeft je vervolgens alle informatie die je nodig hebt en neemt je stap voor stap mee op weg.

“Een goed geïnstrueerde ouder is een ouder in de kracht in het zorgproces”

Vera, moeder van Veronique

Certificaat

Na afronding van de e-learning komt een certificaat beschikbaar. Op dit certificaat kan op een later tijdstip de praktische toetsing door de verpleegkundige worden genoteerd. Hiermee krijg je als ouder een bewijsstuk dat aangeeft dat je het theoretische en praktische gedeelte van de desbetreffende handeling hebt doorlopen.

filed under: