Homepage

Alle kinderen hebben recht op passende zorg

Kinderen met een zorgbehoefte na het ziekenhuis hebben recht op zorg die in hun leven past. Dit vraagt om samenwerking tussen alle betrokken. Kind en gezin, zorgorganisaties, scholen, gemeenten. Medische Kindzorg Samenwerking helpt daarbij! Dé werkwijze voor indiceren, organiseren, uitvoeren en overdragen van zorg en ondersteuning.

Voor ouders

Als jouw kind uit het ziekenhuis komt en nog (medische) zorg nodig heeft, is het belangrijk dat dit goed is geregeld. Er komt veel op jou en jouw kind af. Welke zorg is precies nodig?

Voor zorgprofessionals

Wat is MKS voor jou? Ben jij als zorgprofessional betrokken bij de zorg voor (ernstig) zieke kinderen in of buiten het ziekenhuis? Dan is MKS zeer geschikt om je daarbij te ondersteunen.

Voor beleidsmakers

MKS is een methodiek voor het indiceren, organiseren en uitvoeren van verpleegkundige zorg aan zieke kinderen buiten het ziekenhuis. Het gaat om kinderen en jongeren tot achttien jaar.

Wat is MKS?

In Nederland hebben alle kinderen het recht op integrale medische kindzorg. Dit betekent dat zij recht hebben op medische zorg die past bij hun leven en in hun eigen omgeving wordt verleend.

Deze zorg is gericht op alle vier de kinderleefdomeinen, namelijk Medisch, Ontwikkeling, Sociaal en Veiligheid.

Het is cruciaal dat deze zorg gepaard gaat met passende ondersteuning, zoals hulpmiddelen, vervoer en onderwijs. Dit vereist samenwerking tussen alle betrokkenen, waaronder het kind en zijn gezin, zorgorganisaties, scholen en gemeenten. Het is van belang dat de gewenste regie en ondersteuning geboden worden, met specifieke aandacht voor het geheel van het kind en zijn gezin.

Medische Kindzorg Samenwerking (MKS) helpt daarbij!

MKS samenwerkingspartners:

filed under: