Homepage

Alle kinderen hebben recht op passende zorg

Kinderen met een zorgbehoefte na het ziekenhuis hebben recht op zorg die in hun leven past. Dit vraagt om samenwerking tussen alle betrokken. Kind en gezin, zorgorganisaties, scholen, gemeenten. Medische Kindzorg Samenwerking helpt daarbij! Dé werkwijze voor indiceren, organiseren, uitvoeren en overdragen van zorg en ondersteuning.

Hoever ben jij al met de MKS-werkwijze? Meld je aan voor gratis adviesvisitatie.

Voor ouders

Als jouw kind uit het ziekenhuis komt en nog (medische) zorg nodig heeft, is het belangrijk dat dit goed is geregeld. Er komt veel op jou en jouw kind af. Welke zorg is precies nodig?

Voor zorgprofessionals

Wat is MKS voor jou? Ben jij als zorgprofessional betrokken bij de zorg voor (ernstig) zieke kinderen in of buiten het ziekenhuis? Dan is MKS zeer geschikt om je daarbij te ondersteunen.

Voor beleidsmakers

MKS is een methodiek voor het indiceren, organiseren en uitvoeren van verpleegkundige zorg aan zieke kinderen buiten het ziekenhuis. Het gaat om kinderen en jongeren tot achttien jaar.

Wat is MKS?

Goede zorg voor kinderen betekent integrale zorg. In de periode waarin het kind de overstap maakt van het ziekenhuis naar huis, kunnen professionals en ouders die integrale zorg samen organiseren.

Als je betrokken bent bij de zorg en de ondersteuning voor het kind, werk je samen met de ouders aan afstemming, afspraken en uitvoering.

Het wordt je gemakkelijker gemaakt met Medische Kindzorg Samenwerking. MKS is de juiste zorg voor het kind, op de juiste plek met de juiste mensen. MKS brengt kennis, hulpmiddelen en ondersteuning om de gewenste samenwerking rond het kind tot stand te brengen.

MKS samenwerkingspartners:

filed under: