Aan de slag met MKS Verkenning

Stap 1. Verkenning

Een zorgvuldige verkenning vormt de basis voor de stappen daarna. Deze eerste stap begint bij het kennismaken en het informeren over inhoud en doelstelling. Wat zijn de verwachtingen over en weer? En de randvoorwaarden? Verken zowel in het ziekenhuis als erbuiten: bij kindzorgorganisaties, netwerken integrale kinderzorg, jeugdgezondheid, gemeenten en scholen. Wat leeft er bij deze ketenpartners? Hoe ziet hun huidige situatie eruit? Wat weten ze al van het MKS? Hoe staan ze ertegenover? En waar worden ze enthousiast van?

Als je aan de slag wilt met de Verkenning, ga naar Doen, Overwegen en Laten. Je leest hieronder wat je kunt gaan doen.

Verkenning

Doen, Overwegen en Laten bij Verkenning

Een zorgvuldige Verkenning vormt de basis voor de stappen daarna. Deze eerste stap begint bij het kennismaken en het informeren over inhoud en doelstelling. Gaat het om een organisatie die zichzelf heeft aangemeld om te werken met MKS? Dan volstaat misschien een kortere verkenningsfase. Want misschien is er al commitment en is hieraan al onderzoek voorafgegaan.

01 doen

DOEN

Wat is verstandig om sowieso te doen? Uit onze ervaring, opgedaan in de MKS Proeftuinen, weten dat de volgende acties cruciale succesfactoren zijn:

Ga in gesprek met ervaringsdeskundigen.

 • Want ouderen en jongeren weten heel goed wat ‘goede zorg’ is.

Zorg voor bestuurlijke commitment en betrek hen met enthousiasme.

 • Zodat de partners in de regio ook echt bereid zijn te werken met het MKS. Organisaties moeten zélf graag aan de slag willen met het MKS. Het moet hen niet worden opgelegd.

Laat de MKS-visie zien en horen!

 • Past de visie binnen het beleid van het ziekenhuis? Is er een visie? Hoe kijkt iedereen tegen integrale kindzorg?

Maak afspraken over de duur van de verkenningsfase.

Krijg je een ‘go’? Stel direct een projectgroep samen.

Gebruik de toolkit MKS (en laat de animatie zien).

 • In de toolkit zit alle informatie om iedereen te overtuigen van het nut en de noodzaak van het MKS.

Maak kennis met mensen in alle lagen van het ziekenhuis

 • Praat met managers, kinderartsen en kinderverpleegkundigen. Met transferverpleegkundigen. En met mensen van ICT en zorgadministratie. Dit geeft je inzicht in de situatie van de ziekenhuizen. Én in hun kijk op het MKS.

Doe ook verkenning buiten het ziekenhuis.

 • Betrek het netwerk buiten het ziekenhuis om te werken met het MKS. Zoals kindzorgorganisaties, netwerken integrale kinderzorg, jeugdgezondheid, gemeenten en scholen. Begin hier tijdig mee, want dit kost tijd.

Informeer iedereen goed.

 • Dit is vooral belangrijk als er in het ziekenhuis veel onbekendheid is met het MKS. Want dan moet je alle neuzen dezelfde kant op zien te krijgen. Dit kost misschien meer tijd dan je dacht.

Start een interne werkgroep voor je MKS-project.

 • Deze werkgroep richt zich op taken, verantwoordelijkheden en interne processen (ICT, administratie) voor het implementeren van het MKS. Dit geldt voor ziekenhuizen én kindzorgorganisaties.

Vorm een regionale werkgroep voor het starten met het MKS.

 • Want je bent al vanaf dat je begint met het MKS bezig met ketenzorg. Dit vraagt om samenwerking rondom het kind en gezin.

Achterhaal wie de coördinator is van het Netwerk Integrale Kindzorg in de regio.

 • Op dit netwerk kun je feilloos aansluiten. Maak gebruik van hun kennis en expertise.

Sluit invoering van het MKS aan bij de ambities en mogelijkheden?

 • Invoering van het MKS vraagt om opleiding en een andere manier van werken. Dit kost tijd en geld. Verken of dit aansluit bij de ambitie en mogelijkheden.

Maak meteen afspraken met ketenpartners.

 • Kijk samen vooruit. Maak een meerjarenplanvisie, een plan en doelstellingen. Let erop dat een project ook past in de visie en jaarplannen van de organisaties.
overwegen

OVERWEGEN

Niet alles hoeft direct te gebeuren. Bovendien is niet alles van toepassing op de situatie. De belangrijkste punten om in overweging te nemen:

Overweeg om op tijd te beginnen met fondsenwerving.

 • Tenminste, als dit van toepassing is op de situatie.

Is er geen kinderthuiszorgaanbieder in de regio? Overweeg om transmuraal te werken.

 • Want kinderen hebben het recht om zo snel mogelijk naar huis te kunnen. En ze hebben recht op zorg door een kinderverpleegkundige. De gevolgen mogen niet bij kind en gezin liggen. Zoek naar een oplossing!

Realiseer je dat de samenwerking arbeidsintensief kan zijn.

 • Een perifeer ziekenhuis heeft (bijna) altijd een samenwerking met een academisch ziekenhuis, zeker bij kinderen met complexe situaties. Dit kan de start met het MKS wat arbeidsintensiever maken. Het MKS is wel een mooie kans om de samenwerking te versterken!

Overweeg de administratieve lasten binnen het ziekenhuis onder de loep te nemen.

 • De situatie van het kind moet leidend zijn, niet de formulieren. Bij ontslag worden vaak administratieve handelingen verricht door (transfer)verpleegkundigen die het kind niet kennen. Zorg daarom dat ouders ook bij de administratie worden betrokken.

Overweeg een kosten-batenanalyse te maken.

 • Dit kan belangrijk zijn om organisaties ervan te overtuigen om te starten met het MKS.
laten

LATEN

Sommige dingen kun je beter níet doen, zo is gebleken uit de MKS Proeftuinen:

Blijf niet trekken aan een dood paard.

 • Het MKS opstarten kun je niet alleen. Er is draagvlak en commitment voor nodig.
filed under: