Aan de slag met MKS Uitvoeringsplan

Stap 3. Uitvoeringsplan

Maak een Uitvoeringsplan. Hierin staan de randvoorwaarden om aan de slag te gaan met het MKS. Wie heeft welke informatie nodig? Wie volgt welke opleiding? Welke nieuwe onderdelen komen aan de orde, zoals de Hulpbehoeftescan en het Zorgplan? En hoe zijn deze onderdelen digitaal beschikbaar? Maak afspraken met ziekenhuizen en het netwerk met kindzorgorganisaties over ketensamenwerking. Maak afspraken over taakverdelingen, verantwoordelijkheden, registratie en monitoring. Spreek een afbakening af, om niet meteen ziekenhuis-breed te hoeven starten. En maak samen een planning.

Als je aan de slag wilt met het Uitvoeringsplan, ga naar Doen, Overwegen en Laten. Je leest hieronder wat je kunt gaan doen.

Uitvoeringsplan

Doen, Overwegen en Laten bij Uitvoeringsplan

Maak een Uitvoeringsplan. Hierin staan de randvoorwaarden om aan de slag te gaan met het MKS.

01 doen

DOEN

Wat is verstandig om sowieso te doen? Uit onze ervaring, opgedaan in de MKS Proeftuinen, weten dat de volgende acties cruciale succesfactoren zijn:

Formeer een werkgroep waarmee je een Uitvoeringsplan gaat maken.

 • Dit kan een projectgroep zijn die ook uitvoerend is.
 • Laat iemand aansluiten die beslissingen kan nemen (hoofd, manager).
 • Betrek je ketenpartners bij het maken van een Uitvoeringsplan.

Betrek ouders of de ouderraad bij het maken van je Uitvoeringsplan. Bepaal gezamenlijk het doel dat je wil bereiken.

 • Ga je een pilot opstarten?
 • Ga je implementeren?
 • Wil je de randvoorwaarden in beeld brengen?

Bepaal de onderdelen die je wilt terugzien in je uitvoeringsplan, zoals:

 • De informatie- en kennisbehoefte over MKS voor binnen en buiten het ziekenhuis;
 • Communicatie;
 • Een startbijeenkomst MKS;
 • Scholing MKS;
 • MKS toepassen;
 • Randvoorwaarden;
 • Registeren van werkzaamheden/uren.

Maak meteen een planning voor bij het Uitvoeringsplan.

 • Wie gaat wat doen en wanneer?
overwegen

OVERWEGEN

Niet alles hoeft direct te gebeuren. Bovendien is niet alles van toepassing op de situatie. De belangrijkste punten om in overweging te nemen:

Overweeg bij het maken van je plan om de doelen uit de MKS Proeftuinen te gebruiken:

 • Kritische succes- en faalfactoren MKS;
 • Kwalitatieve en kwantitatieve gegevens;
 • Verspreiding van kennis en informatie;
 • Het creëren van de optimale randvoorwaarden voor het implementeren van het MKS.

Enthousiasmeer je werkgroep.

 • Bekijk samen de animatie van het MKS.
 • Werk vanuit een gezamenlijke visie: 10 criteria.

Overweeg afspraken vast te leggen in een contract.

 • Ga je afspraken maken met ketenpartners? Leg deze dan vast.

Overweeg een afbakening van de doelgroep te maken.

 • Start je vanuit het ziekenhuis? Begin dan bijvoorbeeld met één afdeling.

Overweeg materialen op maat te maken.

 • Maak een MKS-factsheet op maat voor je project. Gebruik daarbij de onderdelen uit de toolkit.

Overweeg kennismakingsactiviteiten voor de ketenpartners op te nemen in je plan.

 • Leer elkaar goed kennen. Organiseer zo nodig werkbezoek bij ketenpartners.
 • Neem uitwisselingactiviteiten tussen managers, bestuurders en uitvoerders op in je plan.

Evalueer tussentijds.

 • Neem in het Uitvoeringsplan en de planning evaluatiemomenten op.
 • Stel het Uitvoeringsplan zo nodig bij.
filed under: