Voor ouders

Hulp bij het goed afstemmen van de zorg voor je kind

Samenwerken

Medische Kindzorg Samenwerking kan helpen bij het goed afstemmen en organiseren van de zorg voor je kind als zorg in de eigen omgeving nodig is.

Je bent blij omdat je kind naar huis mag. Maar er zijn ook veel vragen over welke zorg er precies nodig is. Wat betekent het voor broertjes en zusjes in het gezin? Welke zorg voor je kind wil je zelf doen en wat wil je liever aan iemand anders overlaten. Wat heb jij zelf eigenlijk nodig? Belangrijk dat dit allemaal goed geregeld is voordat je kind naar huis gaat.

MKS kan hierbij helpen. Met deze methode wordt op een praktische manier de hele zorg en ondersteuningsbehoefte van jouw kind en jullie gezin erom goed in beeld gebracht. Ook wordt duidelijk met welke wetten en regelingen je allemaal te maken krijgt.

Voor ouders
OKE ouders

Kwaliteitsstandaarden

MKS is gebaseerd op de kwaliteitsstandaarden die zijn vastgesteld door alle betrokken partijen, zoals de kwaliteitsstandaard ‘Zorg aan het zieke kind in de eigen omgeving’. Deze kwaliteitsstandaard is de basis voor zorg en ondersteuning aan kinderen.

Het doel van MKS is om integrale kindzorg te bewerkstelligen. Hierbij staat de samenwerking tussen verschillende instanties centraal. Instanties krijgen met MKS handvatten om deze samenwerking te coördineren waardoor een betere overdracht plaats kan vinden. MKS verbetert de kwaliteit, de doelmatigheid en de efficiëntie van zorg die geleverd wordt. Ziekenhuizen die volgens MKS werken hebben een verminderde opnameduur waardoor kosten worden verminderd. Thuiszorgorganisaties hebben baat bij MKS doordat zij met een betere voorbereiding beginnen aan de zorg. Het voordeel van MKS voor ouders en kinderen is dat zij vaak eerder naar huis toe kunnen.

Wil je weten wat dit betekent voor professionals in jouw organisatie? Er is al veel kennis en ervaring, en al deze verzamelde kennis vind je in de ‘Aan de slag met het MKS’-tool. In de toolkit vind je folders, filmpjes met uitleg over het MKS. Ook zijn er handreikingen en de kwaliteitsstandaarden.

Extra handige tools

Schouders

(Sch)ouders

(Sch)ouders is een platform van, voor en door ouders van een kind met een lichamelijke- en/of een verstandelijke beperking, chronische ziekte en/of ontwikkelingsstoornis (zorgkinderen). (Sch)ouders richt zich op onderwerpen waar ouders van zorgkinderen mee te maken (kunnen) krijgen op enig moment. Ongeacht de soort beperking of aandoening.

Je kunt hier onder meer terecht voor: delen en vinden van ervaringen, informatie en kennis; stellen van vragen, vinden en geven van antwoorden en onderlinge en wederzijdse ondersteuning.

(Sch)ouders

Sociale kaart

Ben jij ouder of verzorger van een (chronisch) ziek kind of een kind met een beperking onder de 18 jaar? Heb je het gevoel dat je veel ballen in de lucht moet houden? Voel je je wellicht overbelast door de hoeveelheid aan zorg? Of lig je ’s nachts wakker omdat je je zorgen maakt over je kind, je gezin, je werk of je relatie? Weet dan dat er hulp is om jou te ontlasten en te ondersteunen.

Sociale kaart

Sociale kaart

Netwerk Integrale Kindzorg (NIK)

Een Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) is een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines uit de 1e, 2e en 3e lijn, met veel kennis over en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. NIK biedt ondersteuning aan gezinnen met een kind met een levensduurbeperkende of levensbedreigende aandoening en de betrokken hulpverleners.

(Netwerk Integrale Kindzorg (NIK)

Ouder-Kind educatie

Kinderen liggen tegenwoordig kort in het ziekenhuis. Een grote groep kinderen heeft echter langer zorg nodig; verpleegtechnische handelingen, medicatie en leefregels moeten na ontslag worden voortgezet. Educatie hierover tijdens de ziekenhuisopname is essentieel om de continuïteit en veiligheid te waarborgen.

Ouder-Kind educatie

Ouder-Kind educatie
filed under: