De Integrale Gezinspoli: tussen medisch en sociaal domein

De Integrale Gezinspoli

8 februari 2021

De Integrale Gezinspoli: tussen medisch en sociaal domein

Binnen de Integrale Gezinspoli is een stevige verbinding van het medisch en sociale domein met als doel kwetsbare zwangeren en (jonge) gezinnen te bieden wat zij nodig hebben. De indicatie voor verwijzing naar de Integrale Gezinspoli is medisch, maar vanaf de verwijzing en intake is de aanpak integraal vanuit het medisch en sociaal domein. Er wordt gebruik gemaakt van formele (zorgprofessionals) en informele hulp (netwerk, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers), daarbij wordt het bekrachtigen van ouders en hun ouderrol als onmisbaar gezien.

Grondleggers van de Integrale Gezinspoli, Lyanne Rövekamp-Abels (Kinderarts-Neonatoloog) en May van Gijn-Huyssen van Kattendijke (kinderfysiotherapeut), vertellen over hun plan voor de Integrale Gezinspoli. Een plan dat raakt aan het actieprogramma Kansrijke Start.

Klik hier voor het volledige artikel.