Duiding kwaliteitskader wijkverpleging medische kindzorg opgenomen in Register

Duiding-kwaliteitskader-wijkverpleging-medische-kindzorg

20 augustus 2021

Duiding kwaliteitskader wijkverpleging medische kindzorg opgenomen in Register

Kinderen hebben buiten het ziekenhuis recht op zorg die bij ze past, rekening houdend met die vier leefdomeinen: medisch, sociaal, ontwikkeling en veiligheid. De MKS-werkwijze stelt (kindzorg-)professionals en kind en gezin in staat om dat handen en voeten te geven in samenwerking met de juiste partners. Het MKS is dus geen systeem maar een werkwijze voor samenwerking: wie zet welke stappen om te komen tot goede kindzorg.

De benaming Medische Kindzorgsysteem staat vanaf heden daarom ook voor Medische Kindzorg Samenwerking. Dat geeft veel beter aan waar het MKS voor staat. De MKS Kindzorg partners Stichting Kind en Ziekenhuis, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, V&VN Kinderverpleegkunde, BINKZ en Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg werken samen aan implementeren van deze werkwijze. Deze zorg van ziekenhuis tot de eigen omgeving aan kinderen met een zorgbehoefte noemen we medische kindzorg. Het deel van de zorg in de eigen omgeving valt onder de wijkverpleging. 

Wijkverpleging is bekend bij veel burgers maar kinderen reageren in lichamelijk en emotioneel opzicht anders op ziekte en letsel. Hierdoor is er specialistische kennis nodig die ook zijn eigen richtlijnen en standaarden kent, zoals de Kwaliteitsstandaard ‘Zorg aan het zieke kind in de eigen omgeving’ waarin de kwaliteit is omschreven en de MKS-werkwijze. Daarnaast zijn er 10 randvoorwaarden van kwaliteit voor zorg aan zieke kinderen in de eigen omgeving en vormt het Handvest Kind & Zorg (rechten van het kind) ook een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsnormen. Om die reden zijn de begrippen en aantal uitgangspunten uit het kader wijkverpleging in deze duiding toegelicht voor de medische kindzorg. Het is opgesteld door de Stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging en de MKS Kindzorg partners. Een belangrijke mijlpaal voor kinderen met zorgbehoefte in de eigen omgeving, het gezin en daarmee voor de medische kindzorg en het MKS.

Lees meer over de opname in het register…