Tool: Zorgprofessionals

Leergang Family Integrated Care

Leergang FIC Kindzorg van de toekomst vanuit het perspectief van kind en gezin. Leergang Family Integrated Care TagsAan de slag Achtergrond MKS Beleidsmakers Communiceren Coördinatie De hulpbehoeftescan De overdracht Family Integrated Care... Lees meer »

Per saldo

Per saldo Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg heeft het Steunpunt Ouders gelanceerd; een onafhankelijk steunpunt voor ouders/verzorgers van een ernstig ziek kind die te maken krijgen met vraagstukken rond de kwaliteit van leven... Lees meer »

Het juiste loket

Het juiste loket Het Juiste Loket is een onafhankelijk informatie- en adviespunt voor vragen over de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het juiste... Lees meer »

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling TagsAan de slag Achtergrond MKS... Lees meer »

Kinderparticipatie in het ziekenhuis

Kinderparticipatie in het ziekenhuis Een praktische introductie. Kinderparticipatie in het ziekenhuis TagsAan de slag Achtergrond MKS Beleidsmakers Communiceren Coördinatie De hulpbehoeftescan De overdracht Family Integrated Care Fase 1: Verwijsboom Fase 2: Hulpbehoeftescan Fase 3:... Lees meer »

Handreiking communiceren met kids in de zorg

Handreiking communicatie met kids in de zorg Waarom anders communiceren met kinderen? Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Handreiking communiceren met kids in de zorg TagsAan de slag Achtergrond MKS Beleidsmakers Communiceren Coördinatie De hulpbehoeftescan De overdracht Family... Lees meer »