Maatwerk Tag: Fase 1: Verwijsboom

Magazine aan de slag met MKS

Magazine Aan de slag met MKS Samenwerken aan de zorg voor het kind met een zorgbehoefte in de eigen omgeving; MKS helpt. Magazine Aan de slag met MKS TagsAan de slag Achtergrond MKS Beleidsmakers Communiceren Coördinatie... Lees meer »

Gezinsgerichte visite aan het bed

Gezinsgerichte visite aan het bed Implementeren gezinsgerichte visite. Waarom? Kinderen en hun ouders zijn de belangrijkste informatiebron! Gezinsgerichte visite aan het bed TagsAan de slag Achtergrond MKS Beleidsmakers Communiceren Coördinatie De hulpbehoeftescan De overdracht Family... Lees meer »

Bewustwordingstool samen beslissen met kind en ouders

Bewustwordingstool samen beslissen met kind en ouders Observatie-feedback instrument om als (kind)zorgprofessionals nóg bewuster hier stappen in te zetten. Bewustwordingstool samen beslissen met kind en ouders TagsAan de slag Achtergrond MKS Beleidsmakers Communiceren Coördinatie De hulpbehoeftescan De... Lees meer »

Verzekerde zorg Kindzorg 0-18 jaar

Verzekerde zorg Kindzorg 0-18 jaar Kindzorg is zorg voor het zieke kind en gezin in de eigen omgeving. Deze zorg kan nodig zijn vanwege bijvoorbeeld ziekte of een lichamelijke beperking. Verzekerde zorg Kindzorg 0-18 jaar... Lees meer »

Zorg-Werk-Leven balanstool

Zorg werk leven balanstool project Stichting Kind en Ziekenhuis heeft een digitale Zorg-Werk-Leven balanstool ontwikkeld voor ouders. Het doel is om inzicht te krijgen in de situatie, zodat ouders beter inzicht hebben in hun psychosociale... Lees meer »

10 criteria goede zorg

10 criteria voor goede zorg voor kinderen Wat mogen ouders van de zorg aan hun zieke kind verwachten? Waar moet goede zorg aan voldoen? De samenwerkende organisaties binnen het MKS programma hebben in gezamenlijkheid kwaliteitscriteria opgesteld. 10... Lees meer »

Handvest Kind en zorg

Handvest Kind en Zorg Zieke kinderen hebben het fundamentele recht op kindgerichte zorg, wat zoveel betekent als gezinsgerichte zorg en ontwikkelingsgerichte zorg. Handvest Kind en Zorg TagsAan de slag Achtergrond MKS Beleidsmakers Communiceren Coördinatie... Lees meer »

Expertisegebied kinderverpleegkundige

Expertisegebied kinderverpleegkundige Met het project Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 hebben verpleegkundigen en verzorgenden zich voorbereid op de toekomst. De beroepsprofielen zijn het belangrijkste product uit dit project. Expertisegebied kinderverpleegkundige TagsAan de slag... Lees meer »

Verwijsboom

De Verwijsboom zorg buiten het ziekenhuis helpt je bij het verwijzen en daarmee ook bij het indiceren en organiseren van zorg voor zieke kinderen. De verwijsboom TagsAan de slag Achtergrond... Lees meer »