10 criteria goede zorg

10 criteria voor goede zorg voor kinderen

30 maart 2022

Wat mogen ouders van de zorg aan hun zieke kind verwachten? Waar moet goede zorg aan voldoen? De samenwerkende organisaties binnen het MKS programma hebben in gezamenlijkheid kwaliteitscriteria opgesteld.

10 criteria goede zorg

filed under: