Maatwerk Tag: Kinderverpleegkundigen

Webinar Medische Kindzorg Samenwerking

Webinar Medische Kindzorg Samenwerking In de zorg voor het kind met een zorgbehoefte en het gezin thuis is samenwerking belangrijk. Samenwerking met het kind en zijn gezin en met de betrokken professionals. Want hoe... Lees meer »

NIK steunpunt voor ouders

NIK informatie en overzicht Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg heeft het Steunpunt Ouders gelanceerd; een onafhankelijk steunpunt voor ouders/verzorgers van een ernstig ziek kind die te maken krijgen met vraagstukken rond de kwaliteit van leven... Lees meer »

Standaard overdracht gezinsgegevens

Toolbox HIK Handvatten voor een praktische uitvoering van de HIK. Toolbox handreiking indicatieproces kindzorg (HIK) TagsAan de slag Achtergrond MKS Beleidsmakers Communiceren Coördinatie De hulpbehoeftescan De overdracht Family Integrated Care Fase 1:... Lees meer »

Overkoepelend zorgplan

Toolbox HIK Format zorgplan. Zorgplan - Toolbox HIK Handvatten voor een praktische uitvoering van de HIK. Toolbox handreiking indicatieproces kindzorg (HIK) TagsAan de slag Achtergrond MKS Beleidsmakers Communiceren Coördinatie De hulpbehoeftescan De... Lees meer »

Handreiking nieuwe afbakening persoonlijke verzorging

Handreiking nieuwe afbakening persoonlijke verzorging In de Zorgverzekeringswet of Jeugdwet 2018? Handreiking nieuwe afbakening persoonlijke verzorging TagsAan de slag Achtergrond MKS Beleidsmakers Communiceren Coördinatie De hulpbehoeftescan De overdracht Family Integrated Care Fase 1: Verwijsboom Fase... Lees meer »

Leergang Family Integrated Care

Leergang FIC Kindzorg van de toekomst vanuit het perspectief van kind en gezin. Leergang Family Integrated Care TagsAan de slag Achtergrond MKS Beleidsmakers Communiceren Coördinatie De hulpbehoeftescan De overdracht Family Integrated Care... Lees meer »

Standaard overdracht gegevens kind en gezin

Standaard overdracht gegevens kind en gezin Een PGO is een platform waarin medische gegevens opgehaald kunnen worden. Op dit moment kunnen vaak alleen nog gegevens van de huisarts en het ziekenhuis opgehaald worden. Het voordeel van... Lees meer »

Per saldo

Per saldo Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg heeft het Steunpunt Ouders gelanceerd; een onafhankelijk steunpunt voor ouders/verzorgers van een ernstig ziek kind die te maken krijgen met vraagstukken rond de kwaliteit van leven... Lees meer »

Het juiste loket

Het juiste loket Het Juiste Loket is een onafhankelijk informatie- en adviespunt voor vragen over de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het juiste... Lees meer »

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling TagsAan de slag Achtergrond MKS... Lees meer »