Maatwerk Tag: Kinderverpleegkundigen

Zorg-Werk-Leven balanstool

Zorg werk leven balanstool project Stichting Kind en Ziekenhuis heeft een digitale Zorg-Werk-Leven balanstool ontwikkeld voor ouders. Het doel is om inzicht te krijgen in de situatie, zodat ouders beter inzicht hebben in hun psychosociale... Lees meer »

10 criteria goede zorg

10 criteria voor goede zorg voor kinderen Wat mogen ouders van de zorg aan hun zieke kind verwachten? Waar moet goede zorg aan voldoen? De samenwerkende organisaties binnen het MKS programma hebben in gezamenlijkheid kwaliteitscriteria opgesteld. 10... Lees meer »

Handvest Kind en zorg

Handvest Kind en Zorg Zieke kinderen hebben het fundamentele recht op kindgerichte zorg, wat zoveel betekent als gezinsgerichte zorg en ontwikkelingsgerichte zorg. Handvest Kind en Zorg Wil je de Handvest direct downloaden? Klik hier... Lees meer »

Expertisegebied kinderverpleegkundige

Expertisegebied kinderverpleegkundige Met het project Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 hebben verpleegkundigen en verzorgenden zich voorbereid op de toekomst. De beroepsprofielen zijn het belangrijkste product uit dit project. Expertisegebied kinderverpleegkundige TagsAan de slag... Lees meer »

Verwijsboom

De Verwijsboom zorg buiten het ziekenhuis helpt je bij het verwijzen en daarmee ook bij het indiceren en organiseren van zorg voor zieke kinderen. Update: de verwijsboom is offline gehaald.... Lees meer »

Voorbeeld

Voor beleidsmakers Hier komt de content TagsAan de slag Achtergrond MKS Beleidsmakers Communiceren Coördinatie De hulpbehoeftescan De overdracht Family Integrated Care Fase 1: Verwijsboom Fase 2: Hulpbehoeftescan Fase 3: Zorgplan Fase 4:... Lees meer »