Maatwerk Tag: Kinderverpleegkundigen

GIZ-methodiek

GIZ-methodiek De GIZ-methodiek is een instrument dat door organisaties gebruikt kan worden Het wordt gebruikt in drie uitvoeringsvarianten en past binnen het werkproces van professionals uit het brede sociale jeugddomein. De materialen... Lees meer »

Handreiking Indicatieproces Kindzorg

Handreiking indicatieproces kindzorg Het inventariseren en organiseren van zorg in de eigen leefomgeving voor kinderen van 0 tot 18 jaar voor de Zorgverzekeringswet. Handreiking Indicatieproces Kindzorg Toolbox HIK TagsAan de slag Achtergrond MKS... Lees meer »

Impact: advance care planning

Impact advance care planning Samen praten over zorg & behandeling. Advance Care Planning in de kindergeneeskunde. Impact: advance care planning TagsAan de slag Achtergrond MKS Beleidsmakers Communiceren Coördinatie De hulpbehoeftescan De overdracht Family Integrated... Lees meer »

Hulpbehoeftescan Kind & Gezin

Hulpbehoeftescan kind & gezin Er zijn vragenlijsten ontwikkeld en gebruikt in de MKS proeftuinen om de hulpbehoefte bij kind & gezin in beeld te brengen. Download de vragenlijst TagsAan de slag Achtergrond MKS Beleidsmakers... Lees meer »

Kindtool mijn positieve gezondheid

Kindtool mijn positieve gezondheid Om de kindtool te gebruiken is het nodig je eenmalig te registreren. Kindtool mijn positieve gezondheid TagsAan de slag Achtergrond MKS Beleidsmakers Communiceren Coördinatie De hulpbehoeftescan De overdracht Family Integrated... Lees meer »

Gezinsgerichte visite aan het bed

Gezinsgerichte visite aan het bed Implementeren gezinsgerichte visite. Waarom? Kinderen en hun ouders zijn de belangrijkste informatiebron! Gezinsgerichte visite aan het bed TagsAan de slag Achtergrond MKS Beleidsmakers Communiceren Coördinatie De hulpbehoeftescan De overdracht Family... Lees meer »

Bewustwordingstool samen beslissen met kind en ouders

Bewustwordingstool samen beslissen met kind en ouders Observatie-feedback instrument om als (kind)zorgprofessionals nóg bewuster hier stappen in te zetten. Bewustwordingstool samen beslissen met kind en ouders TagsAan de slag Achtergrond MKS Beleidsmakers Communiceren Coördinatie De hulpbehoeftescan De... Lees meer »

Verzekerde zorg Kindzorg 0-18 jaar

Verzekerde zorg Kindzorg 0-18 jaar Kindzorg is zorg voor het zieke kind en gezin in de eigen omgeving. Deze zorg kan nodig zijn vanwege bijvoorbeeld ziekte of een lichamelijke beperking. Verzekerde zorg Kindzorg 0-18 jaar... Lees meer »