Verpleegkundige indicatiestelling een nadere duiding

Verpleegkundige indicatiestelling

31 maart 2022

In dit document verheldert het Zorginstituut een aantal begrippen uit de regelgeving rondom het indiceren door de wijkverpleegkundige voor ‘verpleging en verzorging in de eigen omgeving’. Dit is mede gedaan op basis van het ‘Begrippenkader Indicatieproces’.

Verpleegkundige indicatiestelling een nadere duiding

filed under: