Maatwerk Tag: Ouders

NIK steunpunt voor ouders

NIK informatie en overzicht Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg heeft het Steunpunt Ouders gelanceerd; een onafhankelijk steunpunt voor ouders/verzorgers van een ernstig ziek kind die te maken krijgen met vraagstukken rond de kwaliteit van leven... Lees meer »

Per saldo

Per saldo Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg heeft het Steunpunt Ouders gelanceerd; een onafhankelijk steunpunt voor ouders/verzorgers van een ernstig ziek kind die te maken krijgen met vraagstukken rond de kwaliteit van leven... Lees meer »

Het juiste loket

Het juiste loket Het Juiste Loket is een onafhankelijk informatie- en adviespunt voor vragen over de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het juiste... Lees meer »

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Je kind mag het ziekenhuis verlaten maar heeft daarbuiten ook nog zorg nodig. Wat betekent Medische Kindzorg Samenwerking (MKS) dan voor jou? Informatie voor ouders TagsAan de slag Achtergrond MKS... Lees meer »

Ouder Kind Educatie

Ouder Kind Educatie Kinderen liggen tegenwoordig kort in het ziekenhuis. Een grote groep kinderen heeft echter langer zorg nodig; verpleegtechnische handelingen, medicatie en leefregels moeten na ontslag worden voortgezet. Educatie hierover tijdens de... Lees meer »

Kindtool mijn positieve gezondheid

Kindtool mijn positieve gezondheid Om de kindtool te gebruiken is het nodig je eenmalig te registreren. Kindtool mijn positieve gezondheid TagsAan de slag Achtergrond MKS Beleidsmakers Communiceren Coördinatie De hulpbehoeftescan De overdracht Family Integrated... Lees meer »

Zorg-Werk-Leven balanstool

Zorg werk leven balanstool project Stichting Kind en Ziekenhuis heeft een digitale Zorg-Werk-Leven balanstool ontwikkeld voor ouders. Het doel is om inzicht te krijgen in de situatie, zodat ouders beter inzicht hebben in hun psychosociale... Lees meer »

10 criteria goede zorg

10 criteria voor goede zorg voor kinderen Wat mogen ouders van de zorg aan hun zieke kind verwachten? Waar moet goede zorg aan voldoen? De samenwerkende organisaties binnen het MKS programma hebben in gezamenlijkheid kwaliteitscriteria opgesteld. 10... Lees meer »

Handvest Kind en zorg

Handvest Kind en Zorg Zieke kinderen hebben het fundamentele recht op kindgerichte zorg, wat zoveel betekent als gezinsgerichte zorg en ontwikkelingsgerichte zorg. Handvest Kind en Zorg Wil je de Handvest direct downloaden? Klik hier... Lees meer »