Maatwerk Tag: Wat is goede zorg?

Leergang Family Integrated Care

Leergang FIC Kindzorg van de toekomst vanuit het perspectief van kind en gezin. Leergang Family Integrated Care TagsAan de slag Achtergrond MKS Beleidsmakers Communiceren Coördinatie De hulpbehoeftescan De overdracht Family Integrated Care... Lees meer »

10 criteria goede zorg

10 criteria voor goede zorg voor kinderen Wat mogen ouders van de zorg aan hun zieke kind verwachten? Waar moet goede zorg aan voldoen? De samenwerkende organisaties binnen het MKS programma hebben in gezamenlijkheid kwaliteitscriteria opgesteld. 10... Lees meer »

Handvest Kind en zorg

Handvest Kind en Zorg Zieke kinderen hebben het fundamentele recht op kindgerichte zorg, wat zoveel betekent als gezinsgerichte zorg en ontwikkelingsgerichte zorg. Handvest Kind en Zorg TagsAan de slag Achtergrond MKS Beleidsmakers Communiceren Coördinatie... Lees meer »

Expertisegebied kinderverpleegkundige

Expertisegebied kinderverpleegkundige Met het project Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 hebben verpleegkundigen en verzorgenden zich voorbereid op de toekomst. De beroepsprofielen zijn het belangrijkste product uit dit project. Expertisegebied kinderverpleegkundige TagsAan de slag... Lees meer »

Voorbeeld

Voor beleidsmakers Hier komt de content TagsAan de slag Achtergrond MKS Beleidsmakers Communiceren Coördinatie De hulpbehoeftescan De overdracht Family Integrated Care Fase 1: Verwijsboom Fase 2: Hulpbehoeftescan Fase 3: Zorgplan Fase 4:... Lees meer »