Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving

Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving

31 maart 2022

Vanaf 1 januari 2015 valt extramurale verpleging en verzorging niet meer onder de AWBZ, maar
onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor alle beroepsbeoefenaren binnen het domein van de
Zvw geldt dat het ‘indiceren’ van zorg een onlosmakelijk onderdeel vormt van hun professionele
handelen. Verpleegkundigen en verzorgenden moeten vanaf 2015 meer dan voorheen
inzichtelijk maken welke zorg zij leveren, waarom zij deze zorg leveren en of de zorg ook de
gewenste resultaten heeft opgeleverd.

Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving

filed under: