Webinar Medische Kindzorg Samenwerking

Webinar Medische Kindzorg Samenwerking

12 mei 2022

In de zorg voor het kind met een zorgbehoefte en het gezin thuis is samenwerking belangrijk. Samenwerking met het kind en zijn gezin en met de betrokken professionals. Want hoe zorg je dat je weet wat kind en gezin thuis nodig (gaan) hebben? Onder welke wetgeving een kind valt? Hoe draag je zorg over? Hoe zorgen we dat alle betrokkenen weten wat de afspraken zijn? Hoe werk je samen met een kinderarts op afstand?

In dit webinar praten we met zoveel mogelijk mensen die te maken hebben met zorg voor het zieke kind thuis; kinderen zelf, hun ouders, kinderartsen, kinderverpleegkundigen, medische pedagogisch zorgverleners, onderwijzers, psychologen, paramedici en medewerkers van gemeenten.

Webinar Medische Kindzorg Samenwerking

filed under: