Maatwerk Tag: Zorgprofessionals

Ouder Kind Educatie

Ouder Kind Educatie Kinderen liggen tegenwoordig kort in het ziekenhuis. Een grote groep kinderen heeft echter langer zorg nodig; verpleegtechnische handelingen, medicatie en leefregels moeten na ontslag worden voortgezet. Educatie hierover tijdens de... Lees meer »

Integrale zorg voor kind en gezin

Integrale zorg voor kind en gezin Portretten van kinderen met een chronische aandoening en hun gezinnen, inspirerende praktijkvoorbeelden en tips voor professionals. Integrale zorg voor kind en gezin TagsAan de slag Achtergrond MKS Beleidsmakers Communiceren Coördinatie... Lees meer »

GIZ-methodiek

GIZ-methodiek De GIZ-methodiek wordt gebruikt in drie uitvoeringsvarianten en past binnen het werkproces van professionals uit het brede sociale jeugddomein. GIZ-methodiek TagsAan de slag Achtergrond MKS Beleidsmakers Communiceren Coördinatie De hulpbehoeftescan... Lees meer »

Handreiking Indicatieproces Kindzorg

Handreiking indicatieproces kindzorg Het inventariseren en organiseren van zorg in de eigen leefomgeving voor kinderen van 0 tot 18 jaar voor de Zorgverzekeringswet. Handreiking Indicatieproces Kindzorg Toolbox HIK TagsAan de slag Achtergrond MKS... Lees meer »

Impact: advance care planning

Impact advance care planning Samen praten over zorg & behandeling. Advance Care Planning in de kindergeneeskunde. Impact: advance care planning TagsAan de slag Achtergrond MKS Beleidsmakers Communiceren Coördinatie De hulpbehoeftescan De overdracht Family Integrated... Lees meer »

Hulpbehoeftescan Kind & Gezin

Hulpbehoeftescan kind & gezin Er zijn vragenlijsten ontwikkeld en gebruikt in de MKS proeftuinen om de hulpbehoefte bij kind & gezin in beeld te brengen. Download de vragenlijst TagsAan de slag Achtergrond MKS Beleidsmakers... Lees meer »

Verzekerde zorg Kindzorg 0-18 jaar

Verzekerde zorg Kindzorg 0-18 jaar Kindzorg is zorg voor het zieke kind en gezin in de eigen omgeving. Deze zorg kan nodig zijn vanwege bijvoorbeeld ziekte of een lichamelijke beperking. Verzekerde zorg Kindzorg 0-18 jaar... Lees meer »