Wat is MKS

Wat is MKS?

Medische Kindzorg Samenwerking

Integrale kindzorg is niet altijd vanzelfsprekend. Daarom sloegen partners de handen in één met als resultaat: Medische Kindzorg Samenwerking (MKS). MKS staat voor de juiste kindzorg op de juiste plek voor ieder kind.

MKS is een werkwijze voor het indiceren, organiseren en uitvoeren van verpleegkundige zorg aan zieke kinderen buiten het ziekenhuis. Het gaat om kinderen en jongeren tot achttien jaar met een somatische aandoening die onder de verantwoordelijkheid van een kinderarts of medisch specialist vallen. MKS is hét voorbeeld van Passende Zorg! Gericht op positieve gezondheid, altijd samen met het kind en gezin. Kwaliteit van zorg en leven staan centraal. `Gebaseerd op de rechten van het kind. Zorg zo nodig, waar nodig = Juiste zorg op de juiste plek voor kinderen. Alle (zorg)professionals werken samen met kind en gezin in één netwerk.

De kern van MKS is: wie zet welke stappen om te komen tot goede kindzorg. Deze stappen hebben we verdeeld in 4 fasen: verwijsboom, hulpbehoeftescan, zorgplan en beslisboom. Daarom Medische Kindzorg Samenwerking. Dat geeft goed aan waar het MKS voor staat.

Werk jij als volgens de MKS werkwijze?

Als zorgorganisatie of andere organisatie kun je aan de slag om volgens de MKS werkwijze te gaan werken binnen je eigen organisatie en bij jou in de lokale regio.

Via de 5 stappen word je meegenomen, zie aan de slag met MKS.

MKS werkwijze

Missie

Kinderen met zorgbehoeften (zorgvraag en hulpbehoefte) in de eigen omgeving en hun gezinnen maken in 2026 allemaal gebruik van MKS en zijn tevreden met de zorg en ondersteuning die wordt ingezet. Kind en gezin, (zorg)professionals en zorgorganisaties zijn toegerust en worden op de passende wijze ondersteunt door tools en financiële middelen om optimale kwaliteit van leven te kunnen bieden.

Visie

Gewoon kind zijn, kinderdingen doen, dat is wat kinderen willen.
Ook als ze ziek zijn en/of behoeften hebben aan zorg, als ze ná dagopname of poliklinisch bezoek of gedurende vele jaren buiten het ziekenhuis, kinderverpleegkundige en andere vormen van zorg nodig hebben in de eigen leefomgeving.

Medische Kindzorg Samenwerking (MKS) draagt bij aan het toekomstbestendig maken van de zorg omdat het hierdoor mogelijk is om de zorg en hulp voor het kind en het gezin op een efficiëntere manier te organiseren.MKS zorgt ervoor dat integrale zorg bereikbaar wordt omdat het de coördinatie en samenwerking in netwerken tussen alle betrokken partijen ondersteunt.

MKS helpt daarnaast het kind en het gezin om vanuit eigen regie die zorg op een goede manier te organiseren die aansluit bij hun leven. Zorg zo nodig, waar nodig. Oftewel: De juiste zorg op de juiste plek.

Elk kind heeft hier recht op. Hierdoor wordt overbodige zorg beperkt en kunnen zorgkosten worden teruggedrongen.

Doel MKS

Het doel van MKS is om samen te werken om de zorg voor kind en gezin zo goed mogelijk te laten verlopen. De samenwerking vindt plaats van het ziekenhuis tot en met thuis en ook met bijvoorbeeld Jeugdgezondheidszorg, gemeente en de school. Een samenwerking op deze manier met verschillende zorglijnen en met het sociale domein noemen we integrale zorg. MKS is een werkwijze bestaande uit 4 fasen om de integrale samenwerking te ondersteunen.

  • Elke patiënt verschilt: Om de integrale zorg te coördineren, is het belangrijk om te erkennen dat elke patiënt verschilt. Wat betekent dat er niet één aanpak is om geïntegreerde zorg voor alle kinderen te organiseren.
  • Netwerken rondom het kind: Wanneer integrale kindzorg efficiënt wordt georganiseerd, worden netwerken van verschillende professionals rond de patiënt opgebouwd naar de behoeften van het kind en het gezin.
  • Meer kwaliteit van zorg en leven: Hierdoor dragen deze netwerken bij aan een efficiënte en continue zorgverlening en verbeteren daarmee de kwaliteit van zorg, gezondheidsresultaten en kwaliteit van leven van het kind en gezin.
  • Overige voordelen van de MKS werkwijze: Ziekenhuizen die volgens de MKS werkwijze werken hebben een verminderde opnameduur doordat zij met een betere voorbereiding werken. Thuiszorgorganisaties hebben baat bij MKS doordat zij met een betere voorbereiding beginnen aan de zorgverlening. Het voordeel van de MKS werkwijze voor ouders en kinderen is dat zij vaak eerder naar huis toe kunnen en zorg beter is gecoördineerd. Het gezin ervaart meer eigen regie. Samenwerking tussen de verschillende zorgprofessionals, organisaties, instanties en kind en gezin verloopt beter.

Opbouw MKS

Binnen MKS krijgt elk ziek kind een zorgplan dat de situatie van het kind en de omgeving in kaart brengt. Dat gebeurt op de vier kinderleefdomeinen: medisch, veiligheid, sociaal en ontwikkeling.

Vier fasen

MKS bevat vier fasen: het ontslag uit het ziekenhuis en het organiseren, uitvoeren en evalueren van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis tot en met het bepalen van het vervolgtraject als deze zorg niet langer nodig is.

Kwaliteitsstandaard

MKS is gebaseerd op de kwaliteitsstandaarden die zijn vastgesteld door alle betrokken partijen, zoals de kwaliteitsstandaard ‘Zorg aan het zieke kind in de eigen omgeving’. Deze kwaliteitsstandaard is de basis voor zorg en ondersteuning aan kinderen.

Klik hier voor meer uitleg over: Fase 1, Fase 2, Fase 3 en Fase 4.

Wat is MKS

MKS is het voorbeeld van Passende Zorg!

  • Gericht op positieve gezondheid, altijd samen met het kind en gezin
  • Kwaliteit van zorg en leven staan centraal
  • Zorg zo nodig, waar nodig = Juiste zorg op de juiste plek voor kinderen
  • Alle (zorg)professionals werken samen met kind en gezin in een netwerk

Rechten van het kind

Die rechten staan in het Handvest Kind & Zorg en zijn in overeenstemming met het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Ieder kind heeft recht op optimale zorg.

filed under: