MKS proeftuin Jeroen Bosch Ziekenhuis

MKS proeftuin Jeroen Bosch Ziekenhuis

MKS Proeftuin in Jeroen Bosch Ziekenhuis

Wat zijn de succes- en faalfactoren van het MKS? Om daar achter te komen, is onder meer in het Jeroen Bosch Ziekenhuis een MKS Proeftuin uitgevoerd. Het ziekenhuis betrok hierbij ook de organisaties buiten het ziekenhuis die een rol spelen bij de vervolgzorg aan het kind en gezin. Het doel van de MKS Proeftuinen: komen tot de optimale randvoorwaarden voor landelijke implementatie van het MKS.
Download hier de samenvatting MKS proeftuin Jeroen Bosch Ziekenhuis.
 
Wil je meer weten over MKS in het Jeroen Bosch Ziekenhuis? Contactpersoon is Narcis Suljanovic, e-mail: N.Suljanovic@jbz.nl

Startfoto van de beginsituatie

Het ziekenhuis brengt de beginsituatie in beeld aan de hand van drie casussen. Samengevat levert deze Startfoto de volgende punten op:
 • Het is een vooruitstrevend ziekenhuis. Innovatie met MKS sluit hier goed op aan.
 • Alle kinderen met zorg thuis gaan via Transferbureau.
 • Er is een digitale overdracht met andere ziekenhuizen.
 • Een werkgroep voor MKS Proeftuin volgde scholing (e-learning).
 • Een aantal kinderen vanuit opname met zorg naar huis is in beeld gebracht.
 • Onderwijs (onderdeel van het MKS) is nog niet onder de aandacht bij ontslag.
 • De MKS-fasen zijn nog niet in gebruik.
 • Het ‘Overdrachtsboekje/schriftje’ voor kind en gezin wordt af en toe gebruikt.
 • De overdracht tussen ziekenhuizen (met academische) komt regelmatig voor.
 • De kinderartsen en hun verantwoordelijkheden in de thuissituatie is een aandachtspunt.

Extra Startfoto

Later in de MKS Proeftuin wordt nog een Startfoto van de afdeling neonatologie gemaakt. Hierbij worden drie ouders geïnterviewd van kinderen die verbleven op de afdeling neonatologie en nazorg krijgen vanuit de Pandapolikliniek, een multidisciplinaire polikliniek waar kind & gezin de nazorg prematuren krijgen.
 
Resultaat van deze extra Startfoto:
 • Ouders ervaren de nazorg als zeer prettig; er wordt naar het gehele gezin gekeken.
 • Met zorg naar huis vanaf de neonatologie verloopt nog niet met een warme overdracht in het ziekenhuis.
 • Ouders ervaren thuis niet de regie. Want er is alleen een technisch zorgplan van de kinderthuiszorg. Bovendien hebben ze geen inzage in het dossier van het ziekenhuis.
 • Bij opname op neonatologie is aandacht voor de kinderleefdomeinen Sociaal, Ontwikkeling en Veiligheid. Deze domeinen meenemen in de Hulpbehoeftescan kost minder tijd dan op afdelingen waar dit niet bekend is.

Sara, krijgt nazorg op de Pandapolikliniek

Totdat ze vier jaar wordt, krijgt Sara nazorg op de Pandapolikliniek. Meerdere disciplines blijven betrokken bij de nazorg, zoals fysiotherapie, logopedie, diëtiste, kinderarts en maatschappelijk werk. Moeder vindt dat er vanuit het ziekenhuis breed is gekeken naar het hele gezin en dus niet alleen naar Sara. Maatschappelijk werk speelt voor hen een grote rol, vooral voor de vader bij het regelen van zorgverlof voor zijn werk.

Aan de slag

De projectleider maakt een Uitvoeringsplan, inclusief begroting en krijgt een goedkeuring voor de uitvoering. Er worden afspraken gemaakt met de kinderthuiszorgorganisaties en de kinderarts informeert de vakgroep kinderartsen. Er is een factsheet gemaakt voor de tussentijdse resultaten.

Naar een goed proces volgens de vier MKS-fasen

Vanaf april wordt het ontslag voor kinderen met zorg naar huis georganiseerd via de vier MKS-fasen: Verwijsboom, Hulpbehoeftescan, Zorgplan, Beslisboom. Er is een interne proceslijn afgesproken voor het uitvoeren van de hulpbehoeftescan. Bij 6 kinderen is de Hulpbehoeftescan afgenomen. Echter, relatief weinig kinderen gaan met zorg naar huis. Voor één kind resulteert dit in een multidisciplinair overleg (MDO) waarbij de kinderthuiszorg aanwezig is en ook direct een overdracht plaatsvindt. Bij de andere kinderen gaat de Hulpbehoeftescan met ouders mee naar huis. Helaas is het gebruiken van de Hulpbehoeftescan binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis bij de overdracht niet gelukt. Dit komt doordat het los staat van het digitale systeem van het ziekenhuis. Inscannen en toevoegen aan het dossier heeft niet gewerkt.

MKS-gedachte past goed bij ontwikkelingen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is met een strategietraject en focus op gezondheidswelzijn in de regio al enige tijd bezig om de zorg voor patiënten op een andere manier in te richten. De essentie daarvan is dat meer de regie bij de patiënt wordt gelegd en de zorg de patiënt volgt. De medewerkers voelen zich daar heel prettig bij. Het Medische Kindzorgsysteem (MKS) komt voor dit ziekenhuis als geroepen. Ook al zijn er nog hindernissen te nemen.
Om de MKS proeftuin af te sluiten worden Narcis Suljanovic (kwaliteitsfunctionaris) en Marianne van Steenbergen (kinderarts) geïnterviewd. Lees hier het interview>>>

Uit de MKS Proeftuin komen de volgende lessons learned:

 • De Hulpbehoeftescan (HBS) afnemen en dan inscannen duurt soms lang. Dan komt de HBS niet op tijd bij de transferverpleegkundigen en gebruiken zij de inhoud van de HBS niet bij het organiseren van de zorg.
 • Bij de HBS zijn veel vragen niet voor alle ouders van toepassing, of ouders weten ze niet te beantwoorden. Een HBS is dus maatwerk.
 • Bij het netwerk rondom het kind is een zorgcoach wenselijk. Denk aan de rol die de gemeente hierbij zou kunnen spelen.
 • Bij het werken met de HBS zou een gesprek om de zorg te organiseren altijd moeten worden ingepland. Wie daarbij moeten zijn, verschilt per kind & gezin.
 • Na de HBS komt het organiseren van de zorg, met daarbij op maat voor kind & gezin een zorgplan. Voor de kinderverpleegkundige op de afdeling is dit nog niet duidelijk. Scholing hierover is wenselijk.
 • De NVK heeft een logboek aangereikt om te kijken of dit een tool is bij het registreren van de zorgactiviteiten bij de kinderartsen. Dit logboek is een los document en gaat niet werken zonder integratie in het digitale systeem.

De best practices

 • Er is een goede samenwerking en afstemming tussen de kinderverpleegkundige op de afdeling en de transferverpleegkundigen.
 • De KTZ is bij een multidisciplinair overleg (MDO) geweest. Het was waardevol om aanwezig te zijn, snel te kunnen schakelen en werk meteen te kunnen oppakken.
 • Het MDO is ook een manier om de hulpbehoefte in beeld te brengen en direct te zorgen voor een van warme overdracht.
 • Vanuit de Pandapolikliniek (nazorg prematuren) wordt breed gekeken naar Kind & gezin. Met name de kinderleefdomeinen Ontwikkeling en Sociaal komen aan de orde.
 • Het Jeroen Bosch Ziekenhuis zoekt de samenwerking op met het Nij Smellinghe ziekenhuis om te leren van elkaar. In dit geval bekijken ze hoe ervaringen en kennis betreft digitale systeem HiX kan worden gedeeld.
 
 

Toolkit MKS

Hierin staan onder meer folders, handreikingen filmpjes en de kwaliteitstandaard. Voor iedereen die meer wil weten over het MKS.

Aan de slag met het MKS

Dit is een tool met vijf stappen met kennis uit de MKS Proeftuinen. Bij elke stap vind je informatie, praktijkvoorbeelden en doen, laten, overwegen om aan de slag te gaan met het MKS.

filed under: