MKS proeftuin Zuyderland Medisch Centrum

MKS proeftuin Zuyderland Medisch Centrum

MKS Proeftuin in Zuyderland Medisch Centrum

Wat zijn de succes- en faalfactoren van het MKS? Om daar achter te komen, is onder meer in Zuyderland Medisch Centrum een MKS Proeftuin uitgevoerd. Het ziekenhuis betrok hierbij ook de organisaties buiten het ziekenhuis die een rol spelen bij de vervolgzorg aan het kind en gezin. Het doel van de Proeftuinen: komen tot de optimale randvoorwaarden voor landelijke implementatie van het MKS.
Download hier de samenvatting van de MKS Proeftuin Zuyderland Medisch Centrum.
 
Wil je meer weten over MKS in het Zuyderland Medisch Centrum? Contactpersoon is Wendy Pachen, e-mail: w.pachen@zuyderland.nl

De beginsituatie

De MKS Proeftuin bij Zuyderland Medisch Centrum heeft een wat andere start. Want omdat op de kinderafdeling op dat moment nog geen kinderen met zorg naar huis gaan, blijkt het niet mogelijk om het zorgpad volgens een casus van opname tot ontslag te beschrijven. Bovendien hadden een kinderarts en een hoofdverpleegkundige een aantal jaren eerder al het plan ‘Ketenzorgprotocol Mobiel Kinderteam’ geschreven. Dit plan blijkt heel mooi te passen binnen het MKS, waardoor nu met een toestemming vanuit het Raad van Bestuur de MKS Proeftuin van start kon gaan.
Dit is de situatie binnen Zuyderland Medisch Centrum bij de start van het MKS Proeftuin.
 
Ketenzorgprotocol Mobiel Kinderteam
Het Ketenzorgprotocol Mobiel Kinderteam is bedoeld om:
 • kwalitatieve sociaal-pediatrische transmurale zorgverlening te realiseren voor kind en ouder;
 • inzichtelijk te maken welke activiteiten onder wiens verantwoordelijkheid vallen;
 • kwaliteitsdocumenten vast te stellen in de kwaliteitssystemen van het ziekenhuis en de kinderthuiszorg

Aan de slag met het Uitvoeringsplan

Het ziekenhuis gaat aan de slag met het Uitvoeringsplan. Hiervoor wordt een projectgroep gevormd, bestaande uit twee kinderartsen (de proces-eigenaren), kinderverpleegkundigen van de kinderafdeling en van de Kinderthuiszorg en Meander, en de transferverpleegkundige van het ziekenhuis. De kinderverpleegkundi-gen krijgen scholing van de V&VN en er wordt helderheid ge-schapen in de taken en de admini-stratie.
 

Proefdraaien met het MKS

Vanwege een fusie loopt het opstarten van het toepassen van MKS in de praktijk de nodige vertraging op. Uiteindelijk gaat het ziekenhuis proefdraaien, volgens de vier fasen: Verwijsboom, Hulpbehoeftescan, Zorgplan en Beslisboom.
 
 

“Prachtig als kinderen straks het verschil tussen ziekenhuis en thuis nauwelijks merken.”

De principes van het Medische Kindzorgsysteem (MKS) zijn niet uniek. Dat blijkt uit het verhaal van kinderarts dr. Jamiu Busari uit het Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen. Daar is zo’n drie-vier jaar geleden al geprobeerd om de zorg voor kinderen die naar huis gaan beter te regelen met een Kindermobielteam. Ze weten daar in het zuiden als geen ander dat een stevige basis nodig is om het MKS straks goed in te voeren.

Uit de MKS Proeftuin komen de volgende lessons learned:

 • De MKS Proeftuin houdt voor Zuyderland MC in: het opstarten van het proces om kinderen met verpleegkundigen zorg naar huis te laten gaan.
 • Voor de MKS Proeftuin introduceert het ziekenhuis een werkgroep. Deze neemt de kennis tot zich met een training en via onderdelen uit de MKS-toolkit.
 • Het kennismaken met kinderthuiszorgorganisaties lukt, eveneens het maken van afspraken over de zorg.
 • Het organiseren van zorg buiten het ziekenhuis zorgt voor een hoge administratie druk binnen het ziekenhuis. Er moeten veel formulieren in gevuld worden bij ontslag.
 • De Hulpbehoeftescan is voor de MKS Proeftuin bijgesteld. Resultaat is een verkorte vragenlijst in overleg met de kinderthuiszorg. Er zijn afspraken gemaakt over de zorg die binnen en buiten het ziekenhuis plaatsvindt.
 • In deze regio is het aanbod van kinderthuiszorgorganisaties gering. Dit blijft om aandacht vragen. Immers kinderen hebben recht op kinderverpleegkundige zorg.

MKS monitor

Pien is het eerste kindje met zorg naar huis binnen de MKS proeftuin en volgens de MKS-werkwijze. De kinderverpleeg-kundige nam de (verkorte) Hulpbehoeftescan (HBS) af met moeder. In het interview met ouders kwam naar voren dat alleen de praktische zaken (bijv. levering materiaal) waren besproken bij de HBS. Het werk van ouders kwam niet ter sprake, wat wel relevant is voor dit gezin.
De Kinderthuiszorg (KTZ) kwam voor een warme overdracht naar het ziekenhuis, dit hebben ouders als zeer prettig ervaren.
De overdrachtsformulieren, met daarin alle relevante informatie over het kind & gezin, gingen via de transferafdeling en hun ICT-systeem naar de kinderthuiszorg. De HBS kon helaas niet vooraf worden gemaild aan KTZ omdat een vergrendelde mail ontbrak.
Na deze eerste ervaring zullen meer kinderen volgen met zorg naar huis en kan het MKS verder uitgewerkt gaan worden.
 
 

Pien is druk met alles… behalve drinken

Pien wordt in april 2018 geboren na een ingeleide bevalling mét vacuümpomp Ze blijft voor controle een dagje in het ziekenhuis en gaat daarna naar huis. De eerste periode verloopt goed, maar dan blijkt dat ze minder gaat drinken en niet genoeg voeding binnenkrijgt. Bij een controle bij de kinderarts wordt geconstateerd dat Pien te licht is. Ze wordt ter observatie opgenomen. Uiteindelijk wordt dat een opname van 3,5 week waarbij ze sondevoeding krijgt en ook nog kampt met een virus.
Pien mag naar huis met sondevoeding. Om deze zorg te regelen neemt de kinderverpleegkundige een hulpbehoeftescan af en volgt een warme overdracht.
 

Speerpunten na de MKS proeftuin

 • Het ziekenhuis kiest ervoor om het vervolg van deze MKS-werkwijze direct op te pakken en uit te voeren. Er kunnen al protocollen op papier worden gezet, bijvoorbeeld over wat er allemaal moet worden georganiseerd bij een kind die met sondevoeding naar huis gaat.
 • De kennis en kunde die nu bij één verpleegkundige ligt, wordt als een olievlek verspreid onder collega’s.
 • De sociale kaart wordt verder uitgebreid met het vastleggen van de bereikbaarheid van het netwerk. Welke andere kinderthuiszorgorganisaties zijn er in de regio en wat kunnen zij bieden?
 • Het Netwerk Integrale kindzorg (NIK Limburg & Noord- oost) is geïntroduceerd.

Toolkit MKS

Hierin staan onder meer folders, handreikingen filmpjes en de kwaliteitstandaard. Voor iedereen die meer wil weten over het MKS.

Aan de slag met het MKS

Dit is een tool met vijf stappen met kennis uit de MKS Proeftuinen. Bij elke stap vind je informatie, praktijkvoorbeelden en doen, laten, overwegen om aan de slag te gaan met het MKS.

filed under: