MKS Proeftuin martini ziekenhuis

MKS proeftuin Martini ziekenhuis

MKS Proeftuin in het Martini Ziekenhuis

Wat zijn de succes- en faalfactoren van het MKS? Om daar achter te komen, is onder meer in het Martini Ziekenhuis een MKS Proeftuin uitgevoerd. Het ziekenhuis betrok hierbij ook de organisaties buiten het ziekenhuis die een rol spelen bij de vervolgzorg aan het kind en gezin. Het doel van de MKS Proeftuinen: komen tot de optimale randvoorwaarden voor landelijke implementatie van het MKS.
Download hier de samenvatting MKS Proeftuin Martini Ziekenhuis.
Wil je meer weten over MKS in het Martini ziekenhuis, contactpersoon is Sietske Verbree, mail: vossw@mzh.nl

Startfoto van de beginsituatie

Het Martini Ziekenhuis brengt het proces van opname tot ontslag in beeld aan de hand van de ervaringen van twee patiënten (Nienke en Eva) en hun ouders. Uit deze Startfoto blijkt dat het ziekenhuis heldere procedures heeft voor het ontslag van kinderen met zorg. Het MKS wordt zowel bestuurlijk gedragen als intern door kinderartsen, de zorgcoördinator en het hoofd van de kinderafdeling. De kinderthuiszorgorganisaties zijn in beeld bij het ziekenhuis, maar er zijn nog geen afspraken over het MKS gemaakt.
Dit is de situatie binnen het Martini Ziekenhuis bij de start van het MKS Proeftuin.

Naar een goed proces volgens de vier MKS-fasen

Heel 2018 wordt gewerkt aan de uitvoering van een goed proces van opname tot ontslag, met de vier MKS-fasen: Verwijsboom, Hulpbehoeftescan, Zorgplan, Beslisboom. Er wordt gekeken naar het complete plaatje. Sietske, zorgcoordinator uit Martini Ziekenhuis: “Dat is veel werk en het kost tijd, maar het dient wel het doel: goede zorg voor kind & gezin, waarbij het gezin de regie heeft.”

De nieuwe werkwijze

Vanaf januari 2018 registreert het ziekenhuis alle kinderen die met zorg naar huis gaan. De kinderverpleegkundige of zorgcoördinator voert de Hulpbehoeftescan uit, in ongeveer drie kwartier tot een uur. De zorgcoördinator regelt het ontslag en stemt af met de kinderthuiszorg.

MKS in het Martini Ziekenhuis

ouder-kind-gesprek

Lessons learned

Uit de monitor tijdens de MKS Proeftuin komen de volgende lessons learned:
 
 • De levering van materialen voor zorg thuis bij een ziek kind moet beter. Tijdens de MKS Proeftuin is geconstateerd dat ouders daar zelf achteraan moesten.
 • Gezinnen krijgen veel zorgverleners in korte tijd. Dat wordt als niet-prettig ervaren.
 • Het zorgplan ontbreekt nogal eens voor ouders. Daardoor hebben zij niet de regie over het zorgplan.
 • De terugkoppeling van een zorgplan door kinderthuiszorg naar kinderarts ontbreekt. Een enkele keer komt er een plan terug bij de zorgcoördinator.
 • Overige disciplines moeten ook een rol krijgen binnen het MKS. Bijvoorbeeld door het maatschappelijk werk te betrekken bij de Hulpbehoeftescan.

De best practices

 • Ouders zijn heel tevreden over het contact met afdeling en kinderarts (nazorg).
 • De warme overdracht in ziekenhuis wordt als prettig ervaren.
 • Een terugkoppeling krijgen van een kinderthuiszorgorganisatie als de zorg is afgesloten wordt als prettig ervaren. Dit kan bijvoorbeeld via e-mail naar de zorgcoördinator.
 • Dankzij de MKS Proeftuin is de samenwerking in de regio verbeterd. Zorgprofessionals vinden elkaar makkelijker en laagdrempeliger.
 • De MKS Proeftuin is gestart met alleen de kinderartsen. Nu worden ook steeds meer de specialisten betrokken bij het MKS.
 • Het MKS begint meer te leven en de bekendheid wordt groter. Het gemeenschappelijke doel wordt gezien en iedereen wil betrokken blijven.
 • Het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK Noordoost) is onlangs opgericht in Noord-Nederland. Het ziekenhuis weet dit, maar er is nog geen samenwerking.

De monitor MKS

 
De monitor bestond uit het interviewen van vier gezinnen die hebben meegewerkt aan de MKS proeftuin. Het interview ging over de opname van hun kind en kijken hoe de vier fasen van het MKS gebruikt zijn bij het organiseren van de zorg thuis. Bij de monitor is ook gekeken naar het meerwerk binnen het ziekenhuis als er met het MKS wordt gewerkt. Er is in beeld gebracht of de kinderarts in de thuissituatie nog betrokken is en met welke activiteiten. Ook zijn kinderthuiszorgorganisaties aan het woord geweest over de MKS proeftuin Martini ziekenhuis.

‘Moeilijke start voor ons gezin’, moeder van Dex

 
Zwanger zijn is voor Claudia en Teun een beladen onderwerp. Claudia is zwanger van een tweeling die één placenta deelt. De risico’s zijn groot. Een van hen redt het niet. De andere, Dex, wordt prematuur geboren begin januari 2018 met 27 weken in het UMCG. Zijn ouders, broertje en hij krijgen op verschillende momenten met overdrachten te maken. Het kwetsbare gezin heeft het lastig vanwege het verlies van Lev, maar is ook erg blij met Dex.
Dex gaat met zorg naar huis. Lees hier verhaal over Dex>>>

Evaluatie Kinderthuiszorg

Aan de monitor hebben twee kinderthuiszorgorganisaties meegewerkt. Zij hebben hun reactie gegeven over de MKS proeftuin.
 
“We moeten elkaar nog beter leren kennen om te weten wat we kunnen bieden”, volgens Petra Drent van Allerzorg.
 
 
 
“Een hulpbehoeftescan door het ziekenhuis levert ons tijdwinst op”, volgens Jessica van den Berg, Kindzorg coördinator Kids2care.

Toolkit MKS

Hierin staan onder meer folders, handreikingen filmpjes en de kwaliteitstandaard. Voor iedereen die meer wil weten over het MKS.

Aan de slag met het MKS

Dit is een tool met vijf stappen met kennis uit de MKS Proeftuinen. Bij elke stap vind je informatie, praktijkvoorbeelden en doen, laten, overwegen om aan de slag te gaan met het MKS.

filed under: