MKS proeftuin Nij Smellinghe

MKS Proeftuin in ziekenhuis Nij Smellinghe

Wat zijn de succes- en faalfactoren van het MKS? Om daar achter te komen, is onder meer in ziekenhuis Nij Smellinghe een MKS Proeftuin uitgevoerd. Het ziekenhuis betrok hierbij ook de organisaties buiten het ziekenhuis die een rol spelen bij de vervolgzorg aan het kind en gezin. Het doel van de MKS Proeftuinen: komen tot de optimale randvoorwaarden voor landelijke implementatie van het MKS.
Download hier de samenvatting MKS Proeftuin Nij Smellinghe.
Wil je meer weten over MKS in het Nij Smellinghe ziekenhuis? Contactpersoon is Herma de Haan, e-mail: he.haan@nijsmellinghe.nl

Startfoto van de beginsituatie

Het ziekenhuis brengt de beginsituatie in beeld aan de hand van twee casussen: Noa en Stef. Het vertrekpunt is het kind en gezin. Van daaruit brengt het ziekenhuis de taken en tijdsbesteding in beeld voor alle betrokkenen bij het organiseren van de zorg naar huis. Onderdeel is ook het kijken naar feiten en cijfers. Gemiddeld 30 kinderen gaan jaarlijks vanuit de kliniek met zorg naar huis. Hierbij zijn 4 kinderthuiszorgorganisaties in de regio betrokken. Het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK Noordoost) is in ontwikkeling. Het netwerk buiten het ziekenhuis wordt in beeld gebracht. Zo komt ook zorg in school aan orde via de casus van Stef.

Aan de slag

Met een heel betrokken werkgroep – kinderarts, hoofd kinderafdeling, kinderverpleegkundige (de trekker van de MKS Proeftuin) en transferverpleegkundigen – geeft het ziekenhuis verder invulling aan het maken van een Uitvoeringsplan en alle randvoorwaarden om in de praktijk het MKS te gaan toepassen. Het hele team van kinderverpleegkundigen, transferverpleegkundigen en gespecialiseerde verpleegkundigen schoolt zich met een e-learning MKS. Een kennismaking met de kinderthuiszorgorganisaties en afspraken over de MKS Proeftuin leidt tot een structureel overleg.
Dit is de situatie binnen ziekenhuis Nij Smellinghe bij de start van het MPS Proeftuin.

Naar een goed proces volgens de vier MKS-fasen

Heel 2018 wordt gewerkt aan proefdraaien en uitvoering van een goed proces van opname tot ontslag. Hierbij wordt gewerkt volgens de vier MKS-fasen: Verwijsboom, Hulpbehoeftescan, Zorgplan, Beslisboom.
Alles over het MKS (zoals filmpjes, handreikingen, kwaliteitsstandaard en folders) is te vinden in de toolkit MKS.

Hulpbehoeftescan digitaal

In de MKS proeftuin heeft Nij Smellinghe de hulpbehoeftescan getest. Nadat de papieren versie een goed handvat was om met kind & gezin de hulpbehoefte in beeld te brengen hebben ze besloten om de vragenlijst te digitaliseren in HIX. Hiermee sluit de vragenlijst op werkvloer goed aan op de anamnese die ook in dit digitale systeem staat. En kan het in de toekomst aansluiten op het patiëntendossier (mijnnijsmellinghe) van het ziekenhuis.
Het Nij Smellinghe wil graag de opgedane kennis delen met andere. Ben je geïnteresseerd in de hulpbehoeftescan in HIX, mail dan met Herma de Haan. E-mail: he.haan@nijsmellinghe.nl
Uit de MKS Proeftuin komen de volgende lessons learned:
 • De verpleegkundige heeft nu meer administratieve lasten o.a. bij de HBS. Dit moet later minder worden.
 • Eén kinderarts, lid van de werkgroep, is heel betrokken bij de MKS Proeftuin. Hij overtuigt zijn collega’s van nut en noodzaak van het MKS. Ze gaan zich actief inzetten voor de implementatie. Een trekker en commitment is van groot belang.
 • Het organiseren van ontslag kost tijd, hier moet je op tijd mee beginnen. Dan is er ook tijd voor afstemming met de kinderthuiszorg en een warme overdracht in het ziekenhuis.
 • De kennis van transferverpleegkundigen (zoals van wetten en het aanbod van de kinderthuiszorg) is ook nodig voor kinderverpleegkundigen voor het organiseren van de zorg.
 • Ouders hebben recht op keuzevrijheid bij de zorg voor hun kind. De informatie over de aanbieders van kinderthuiszorgorganisaties moet breed worden aangeboden. De transferverpleegkundige kent de aanbieders goed en kan daarbij ondersteunen. Een eerste stap kan zijn: foldermateriaal van de kinderthuiszorgorganisaties op de kinderafdeling neerleggen.
 • De Hulpbehoeftescan (HBS) is in HiX ingebouwd en wordt bij de implementatie verder gebruikt. Het inbouwen in HiX draagt bij aan een anamnese bij het bed en een logisch vervolg is nu de HBS bij het bed.
 • HiX wordt in de toekomst ook geïmplementeerd in MijnNijSmellingh. Dit digitale dossier wordt ingevoerd in ziekenhuis, maar nog niet op de kinderafdeling.
 • Als het HBS-dossier digitaal van te voren bij de kinderthuiszorg is, kan de kinderverpleegkundige van de kinderthuiszorg zich beter voorbereiden op de intake en dus beter doorvragen.
 • De sociale kaart is een aandachtspunt. Bij wie ligt de sociale kaart en hoe kunnen de verpleegkundigen die gebruiken?

De best practices

 • Een Startfoto maken aan de hand van een casus levert veel op en heeft meerwaarde voor de MKS Proeftuin. Eerst in kaart brengen hoe de processen lopen en daarna de vervolgstappen bepalen.
 • De warme overdracht’ bij prematuren van ziekenhuis naar de jeugdgezondheidszorg (JGZ) met ouders. De JGZ komt in het ziekenhuis voor de overdracht van de zorg.
 • Binnen het ziekenhuis wordt gewerkt aan implementatie door:
 • het opnemen van MKS in kwaliteitssysteem;
 • de Hulpbehoeftescan logisch te laten volgen op anamnese. Dit is ingebouwd in HiX.
 • Kennismaking heeft geleid tot een structureel overleg tussen ziekenhuis en kinderthuiszorg.
 • De kinder(transfer)verpleegkundigen en de specialistische verpleegkundigen bij Nij Smellingh hebben allen de nascholing MKS (e-learning) gevolgd. Iedereen kan deze zorg oppakken.
 • De moeder die meewerkt aan het interview voor de monitor, ervaart de meerwaarde van een warme overdracht. Ze heeft zelf de regie over de zorg van haar kind.
 • Het ziekenhuis is al heel ver met de implementatie van het MKS binnen het ziekenhuis en in samenwerking met de regio.
 
 

Monitor MKS Proeftuin

Tijdens de opname van Job vonden de ouders het goed om mee te werken aan de MKS proeftuin. Moeder heeft meegewerkt aan een interview. We vroegen haar naar de vier fasen van het MKS: verwijsboom, hulpbehoeftescan, zorgplan, beslisboom.
Job(9 weken) heeft 6 weken in ziekenhuis gelegen en twee hartoperaties gehad. Bij de overgang van het UMCG naar Nij Smellinghe komt het dossier ook over. Er wordt daarom geen anamnese meer afgenomen. De organisatie voor zorg thuis wordt een week van tevoren in gang gezet. De verpleegkundige vult samen met moeder de Hulpbehoeftescan (HBS) in. Er volgt een warme overdracht in het ziekenhuis met de ouders en de kinderverpleegkundige van de kinderthuiszorg (KTZ). Er is thuis een zorgplan, opgesteld door KTZ. Daarin zijn niet opgenomen: de paramedici eerste lijn en het consultatiebureau. Thuis heeft moeder nog contact met de verpleegkundige van de afdeling. En verder poliklinisch in het UMCG en Nij Smellinghe. Moeder heeft de regie over de zorg van Job. De zorg is nog niet afgesloten.

Noa is té vroeg geboren

Bij de startfoto is het zorgpad van opname tot ontslag beschreven.
Lees hier het zorgpad van Noa.

Toolkit MKS

Hierin staan onder meer folders, handreikingen filmpjes en de kwaliteitstandaard. Voor iedereen die meer wil weten over het MKS.

Aan de slag met het MKS

Dit is een tool met vijf stappen met kennis uit de MKS Proeftuinen. Bij elke stap vind je informatie, praktijkvoorbeelden en doen, laten, overwegen om aan de slag te gaan met het MKS.

filed under: