NIK informatie en overzicht

NIK informatie en overzicht

Een NIK is een regionaal samenwerkingsverband van (zorg)professionals uit verschillende (zorg)organisaties en disciplines. Ziekenhuizen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, paramedici, kinderthuiszorgorganisaties, verpleegkundig kinderdagverblijven en kinderzorghuizen, maatschappelijk werkers, rouw- en verliesbegeleiders, geestelijk verzorgers, apotheken, vrijwilligersorganisaties, onderwijsinstanties en het Centrum voor Jeugd en Gezin werken allemaal samen in een NIK. De betrokken (zorg)professionals hebben veel kennis van en ervaring met de zorg voor kinderen met een complexe zorgvraag e/o die kinderpalliatieve zorg nodig hebben.

NIK informatie en overzicht

filed under: